Konstruktion och formdimensionering

Konstruktion och formdimensionering

Vid dimensionering av väggformar, bockryggar, ströreglar och portalbalkar finns det en del att beakta. BRITEK har under åren byggt upp erfarenhet från dimensionering och utformning av formkonstruktioner.