BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning samt knektar.
Typ: Tunnel
Längd: 50 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Lars Andersson
Region: Jämtland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: oktober 2005