BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning samt träknektar.
Typ: Tunnel
Längd:
Kund: ODEN Anläggningsentreprenad AB
Platschef: Michael Tännström
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2009