BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 70 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Sture Enqvist
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011