Botniabanans tillkomst och upprustningen av Ådalsbanan har gjort det möjligt att öka godstrafiken. Mellan Söderhamn och Gävle på Ostkustbanan är det relativt täta förbindelser med snabbgående persontåg. För att avlasta denna sträcka driver nu Trafikverket ett projekt där man rustar upp den befintliga järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors. Upprustningen sker i två etapper Kilafors-Marmaverken och Marmaverken-Söderhamn. När banan öppnas för trafik igen december 2018 ska godstrafik till/från över Norrland kunna ledas via Söderhamn-Kilafors och Storvik. På så sätt kan belastningen på ostkustbanan minska.
BRITEK har haft förmånen att vara med på detta projekt. Totalt har vi levererat formställning till 5 broar i projektet. Broarna vid Bergaån, Inabäcken, Kinstaby, Sundbo samt bron över väg 622 Landafors i Segersta.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här