BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Vattenkraftverk
Längd:
Kund: Svevia AB
Platschef: Stefan Arvidsson
Region: Lappland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2009