Riksväg 267 mellan trafikplats Stäket E18 och trafikplats Rotebro vid E4 är en starkt trafikerade väg. Vägsträckan innehåller flera farliga korsningar och är inte anpassad för dagens trafikmängd. För att förbättra framkomligheten och öka säkerheten har därför Svevia på uppdrag av Trafikverket att bredda vägen till en mötesfri fyrfältsväg väg med planskilda korsningar. För att underlätta för människor och djur att lättare kunna röra sig fritt har två viltpassager och flera GC-broar byggts.
BRITEK har haft förmånen att vara med på detta projekt. Vi har levererat formställning och träknektar till tre av broarna i projektet.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här