Väg 373 mellan Svensbyn och Vitsand i Piteå kommun är en väg med bitvis dålig standard som inte är anpassad för dagens trafikmängder från pendlingstrafik, yrkestrafik och turister.

För att förbättra trafiksäkerheten breddas vägen med mittseparering. I anslutning till vägen byggs även stråk för gång- och cykeltrafik. Totalt byggs två betongbroar på den 5.5 km långa sträckan. En av broarna ligger i anslutning till den fina vinteranläggning Lindbäcksstadion.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställningar och träknektar till NYAB som har entreprenaden.

CUPLOK formställning samt träknektar.

CUPLOK formställning samt träknektar.

 

CUPLOK formställning och lösvirkesform dimensionerad av BRITEK.

CUPLOK formställning och lösvirkesform dimensionerad av BRITEK.