BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning samt samt träknektar.

Typ: Två betongbroar GC-bro Lindbäcksstadion och GC-bro

Risnäset

Längd: 12 meter och 47 meter

Kund: NYAB Sverige AB

Platschef: Martin Rönntoft

Region: Norrbotten

Färdigt: Vintern 2022

CUPLOK formställning och lösvirkesform dimensionerad av BRITEK.

CUPLOK formställning och lösvirkesform dimensionerad av BRITEK.

CUPLOK formställning samt träknektar.

CUPLOK formställning samt träknektar.