Under 2013 kommer Trafikverket byta ut bron över Arbogaån vid Röfors. Den befintliga bron klarar inte dagens trafik. Bron ska återskapas som den såg ut när den byggdes 1919.
Att ersätta en gammal bro är intressant och speciellt. Men det som också gör projektet unikt är att detta är den första bron i Sverige som ska byggas med hjälp av en 3D-modell (BIM-modell) istället för vanliga ritningar.
BRITEKs Daniel Kristersson är ansvarig konstruktör för projektet och har från sitt examensarbete erfarenhet från BIM. Tillsammans med BRITEKs CAD-leverantör har han utvecklat och förbättrat befintliga verktyg för att kunna leva upp till Trafikverket och entreprenörens Skanska krav.
BRITEK ser med spänning fram emot detta projekt och hoppas det kan utveckla, förenkla och förbättra utförandet samt projekteringen av formställningslösningen.
» Läs mer om projektet på Tafikverkets hemsida