Typ: Plattram i betong med radieformad undersida på farbanan. Längd: ca 11 m. Kund: Skanska Sverige AB Platschef: Hans Jyttner Region: Västmanland Färdigt: Sommaren 2014 2285 - Askersund