BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning till farbana.
Typ: Betongbro
Längd: 25 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Nils-Ola Vikner
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008