BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning till farbana och vingar.
Typ: Betongbro
Längd: 34 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Thomas Forssell
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007