BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 36 m
Kund: Svevia AB
Platschef: Mats Sehlin
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2009