BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 47 m
Kund: Rekab Entreprenad AB
Platschef: Anders Hållberg
Region: ångermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2006