BRITEK ansvarar för leverans och montage av en flyttbar kantbalksformvagn.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd:
Kund: Veidekke Entreprenør AS (Norge)
Platschef: Thomas Holmquist
Region: Norge Södra
Status: Genomförda projekt
Färdigt: