CUPLOK modulsystem – Betongbroar

CUPLOK är idealiskt som stämpsystem till broar. Med lång erfarenhet i Skandinavien och tusentals utförda projekt vågar vi påstå att CUPLOK är den bästa lösningen på marknaden för denna typ av objekt.

Fördelar hos CUPLOK modulställning är:
• ledbar klyka vid lutning i bockryggsled.
• möjlighet att med miljöfoten kunna sänka av formställningen 2.5 cm med ett enda hammarslag.
• konsoler på ställningens utsidor.
• möjlighet att utföra portaler, ihopbyggd med övrig ställning.
• hög tillåten lastkapacitet, 64 kN per spira.
• arbetställning till pelare, frontmurar och landfästen.
• ledbar fot vid lutande underlag.

Balkbro

CUPLOK är idealiskt som stämpsystem till balkbroar. Ihop med användningen av träknektar kan man få en rationell och effektiv produktion av formkonstruktionen.

Portaler

Med CUPLOK kan man bygga både portal och övrig ställning sammanhängande. Detta ger en stabil och säker formkonstruktion. På formställningen kan man även förankra eventuellt inbrädning som krävs vid järnvägsportaler.

Plattrambro

Vid plattrambroar kan ställningen användas till både formställning och arbetsställning. Formställningen till valv och vingar. Arbetsställning till ramben.  Då ställningen är stabil kan man även använda formställningen till att avsträva formen för rambenen med BRITEKs formavsträvning.

Bågfromad underkant

På en bro med en bågformad underkant kan CUPLOK anpassa efter bågformen. Om man använder en tjockare ytform kan man strunta i ströreglar och istället låta ytformen följa bågoformen. Med denna lösning kan det tidsödande arbetet med salning elimineras.

Lutande underlag

Brant slänt? Inga problem! Med CUPLOK kan man använda den ledbara fotplattan och ställa i en stålspont som ligger i slänten. Om man vill bygga en terrass så kan formställningen enkelt anpassas.