Trall för skyddsinplankning av CUPLOK formställning

För att kunna utföra formställningsmontaget på ett säkert sätt med bibehållen effektivitet så använder våra montörer alltid trall som skyddsinplankning.
Trallen finns i olika bredder för att passa olika spirdelningar/horisontaler.

Säker plattform

Med trallen kan man bygga en stabil och säker plattform ovanpå horisontalerna i formställningen. På denna plattform kan man sedan flytta sig längs med och tvärs spirdelningen.

Säkrare än ställningsplank

Fördelarna mot ställningsplank är att trallen ligger fast emellan horisontalerna samt att det inte blir några farliga skarvar.
Trallen ger en bättre halkskydd då överytan är sågad.