– Loddubbar gjuts in parvis i fristående landfästen och i vissa mellanstöd, för inmätning lodrätt.
– I änden på loddubb finns en skåra att fästa lodlinan i och en rits för avläsning av lodlinans läge.
– Loddubbarna är av mässing.