BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 30 m, 30 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Thomas Forssell
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007