BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Plattbärlag
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Magnus Skoglund
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2007