Typ: JVG-bro Längd: 83 m. Kund: NCC Construction AB Platschef: Adolf Karlsén Region: Uppland Färdigt: Hösten 2014 2405-NCC-Norrortsleden