Statens vegvesen bygger nya E18 Knapstad – Retvet (6,2 km)
Projektet omfattar en 6,2 km motorväg. med 10st broar
Entreperenör: NCC Construction AS
Platschef: Pär Nordhall
BRITEK har fått förtroendet att ansvara för konstruktion, leverans av kompletta formställningslösningar samt montage.
Kontraktsansvarig: Anders Borgelöv