BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd:
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Anders Larsson
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2012