Ett vanligt misstag vid planering av form- och ställningsbyggnation är att den framtida rivningen glöms bort. Många extra timmar kan belasta brobygget genom att rivningsarbetet blir mer tidsödande och svårare än det skulle behöva vara om man planerat i förväg. Ett annat vanligt misstag är att rivningen påbörjas från fel håll. Tänk på att börja rivningen i fältmitt och gå mot stöden!
BRITEKs ambition är att vara en komplett samarbetspartner och för att underlätta brobygganation och formrivning kan vi erbjuda följande:

Miljöfoten:

Med denna fot sänkes formställningen ca 25 mm. I stället för att som tidigare stå obekvämt uppe i formställningen och sänka toppklykans spindel, är det med miljöfoten möjligt att stå i markplanet och göra den första avsänkningen. Kilen i miljöfoten lossas med ett slag med slägga. Miljöfoten sparar tid och minskar väsentligt påfrestningarna i armar och axlar på de som river. Vid spännarmering erhålls omgående den första avsänkningen som krävs vid uppspänning av spännkablarna.
Tänk på att vid uppbyggnad placera miljöfoten i riktning så att kilen är lätt att komma åt i förhållande till intilliggande fot. Detta gäller speciellt i portaler där spirorna p.g.a. betonglasten står tätt.

CUPLOK Miljöfoten

CUPLOK Miljöfoten

Slaghammare till miljöfot vid sänkning:

För speciella ändamål har BRITEK tagit fram en elektrisk slaghammare som alternativ till slägga vid lossning av kilen i miljöfoten.

CUPLOK Miljöfoten

CUPLOK Miljöfoten

Sänkutrustning – underlättar formrivningen:

Att riva ut bockryggar, valvreglar och ytform traditionellt genom att kliva uppe i formställningen är ett tungt och tidsödande arbete. Om dessutom bockryggarna är placerade parallellt med kantbalkarna blir det, om tvärgående glidbalkar inte lagts ut under bockryggarna, ytterligare komplicerat.
Genom att använda vår sänkutrustning undviks dessa tunga och tidsödande moment. Vidare skonas formsättningsmaterialet eftersom hanteringen kan ske på markplanet. Innan formbyggnationen hjälper BRITEK dig att planera för avsänkning.

Formrivning Sänkutrustning

Formrivning

Kapskiva för glasfiberstag:

Kvalitet och estetik upphöjs vid användning av kompositstag. För att optimera estetiken har BRITEK tagit fram en kapskiva att använda vid kapningen.
Kapskivan är slät på ena sidan vilket gör det möjligt att kapa kompositstaget jäms betongytan. Om ytan är ojämn t ex matrisyta, rekommenderas att en tunn plåt med hål för staget placeras mellan skivan och betongytan vid kapningen.
För att minimera spridningen av dammpartiklar rekommenderar vi att kapskivan används tillsammans med en lågvarvig vinkelslip. Kapskiva och vinkelslip kan hyras eller köpas av BRITEK.

Förfrågan och information kontakta oss:

info@britek.se