Avesta kommun utvecklar Källhagens industriområde för att möjliggöra nyetablering av företag samt för befintliga företag att kunna utöka sin verksamhet.

För att förbättra tillgängligheten från väg 68 bygger Avesta Kommun tillsammans med Trafikverket en ny cirkulationsplats samt en bro för gång och cykeltrafik.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning till Dala Bygg & Betongteknik AB som har ansvaret att bygga bron.

CUPLOK formställning

CUPLOK formställning