Trafikverket bygger om E22 så att den kommer att gå norr om tätorten Tollarp. Trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir då mindre, vilket förbättrar boendesituationen och ökar framkomligheten.
BRITEK har fått förmånen att vara med på detta projekt. Vi ska leverera formställningar till 21 st betongbroar. Byggtid 2018-2020.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här