Etapp 09 delen Söderslätt – Klabböle är en del i Umeåprojektet E12 Röbäck – Norra Länken. E09 är den sista etappen som innebär att ringleden runt Umeå färdigställs då den västliga kopplingen etableras, främst mot E12 västerut men även mot Norra Länken. Förutsättningar skapas med en komplett ringled där de tungt trafikerade vägarna E4 och E12 i sin helhet flyttas ut på den nya ringleden.

Totalt består sträckan av 7 km väg med delvis dubbla körfält och 10 st broar. Den lägsta bron är 100 meter lång fördelat på 3 spann.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning och träknektar till NCC som har entreprenaden.

Här finns en film från projektet

.

CUPLOK formställning samt träknektar

CUPLOK formställning samt träknektar

CUPLOK formställning samt träknektar

CUPLOK formställning samt träknektar