BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.
Typ: Betongbro
Längd: 170 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Mikael Holmberg
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2012