BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: L=50 m, L=55 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Roland Bergström
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008