BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 200 m, 20 m och 30 m
Kund: Veidekke Entreprenad AB
Platschef: Peter Ström och Jimmy Andersson
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011