BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Roger Johnsson
Region: Halland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2006