BRITEK ansvarar för konstruktion av fribärande formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 17 m, 20 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Mats Sehlin
Region: Medelpad
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006