Vid Arninge handelsplats har NCC på uppdrag av Trafikverket sedan våren 2019 arbetat med att skapa en bytespunkt för kollektivtrafiken i de nordöstliga kommunerna i Stockholms län. Genom bytespunkten knyts Roslagsbanan, den nya tågstationen i Arninge ihop med busstrafiken.

För att människor ska kunna ta sig över E18 och över de olika spåren byggs en 142 meter lång väderskyddad gångbro.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning och träknektar till NCC som har entreprenaden.

För att möjliggöra byggnation med pågående trafik på Roslagsbanan har BRITEK även dimensionerat och levererat en 15 meter hög ställning som fungerat som skyddsskärm mot kontaktledning.

För att minska störningen på vägtrafiken samt skapa en bra arbetsmiljö för yrkesarbetarna har bron byggts i etapper med trafikomläggningar mellan varje etapp.

CUPLOK formställning samt träknektar

CUPLOK formställning samt träknektar