Sedan hösten 2018 pågår byggnationen av Norrbotniabanan. Norrbotniabanan är en helt ny 27 mil lång järnväg som ska dras mellan Umeå och Luleå.

Järnvägen blir en fortsättningen av den tidigare byggda Botniabanan som går mellan Nyland och Umeå. Exakt hur Norrbotniabanan ska dras är inte helt fastställt men den ska, till skillnad från befintlig stambanan, dras längs kusten och passera städerna Luleå, Piteå, Skellefteå, Robertsfors och Umeå.

Norrbotniabanan ska förbättra möjligheterna för godstransporterna och göra det möjligt för människor att resa med tåg mellan städerna. Standarden ska vara den samma som för Botniabanan vilket är enkelspår med max hastighet 250 km per timme.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning till totalt 3 st broar på de två första entreprenaderna som byggs kring Ersboda i Umeå.

Den ena entreprenaden som byggs av Skanska innefattar en vägbro för riksväg 364 över järnvägen.

Den andra entreprenaden som byggs av Veidekke innefattar en järnvägsbro över gamla Ersbodavägen samt en kulvert för Hömyrtjärnbäcken under järnvägen.

CUPLOK formställning samt träknektar

Bro 793 CUPLOK formställning samt träknektar

CUPLOK formställning

Bro 790 CUPLOK formställning