BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 165 m
Kund: Peab Anläggning AB
Platschef: Peter Björkdahl
Region: Stockholm
Färdigt: Våren 2014