BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning, arbetsställning och fribärande konstruktioner.
Typ: Betongbroar
Kund: NCC Construction AB
Platschef: Sture Enqvist
Region: Uppland
Färdigt: Våren 2014