BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning och portalbalkar.
Typ: Betongbro
Längd: 40,8 m
Kund: Peab Anläggning AB
Platschef: Oscar Kruus
Region: Södermanland
Färdigt: Våren 2014