BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 20 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Per-åke Malmsten
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2005