BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 50 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Bengt Halvarsson
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sept 2005