BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 32m, 39 m och 40 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Göran Tängdén
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sept 2005