BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Per Wistrand
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008