BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans konsolformställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 49 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Tomas Jonsson
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2005