BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och arbetsställning.
Typ: Vattentorn
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Håkan Hansen
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2005