BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Plattrambro
Längd: 15 m, 15 m, 31 m, 12 m, 20 m
Kund: Rekab Entreprenad AB
Platschef: Anders Hållberg
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006