Vid LKABs gruvbrytning i Kiruna sker omfattande transporter av järnmalm från gruvan till krossar och anrikningsverk. Till dessa transporter används ofta truckar/dumprar.

För att förbättra säkerheten och öka effektiviteten byggs en ny bro inne på området. Bron gör det möjligt att separera trafiken med truckar/dumprar från de interna biltransporterna.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning till brovalv, understöttning av vingar med integrerad arbetsställning samt högformstöd till NCC som har entreprenaden.

CUPLOK formställning och vingställning med högformsstöd