BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 36 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Peter Hultberg
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011