BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 50 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef:
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006