BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Bertil Eriksson
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006