BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 36 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Ola Andersson
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009